Anasayfa
     Biyografi
     Paylaşmak İstediklerim
     Büyüklere Hikayeler
     Çocuk Hikayeleri
     UZUN HİKAYELER
     Var
     Öç
     Altıngöl
     Oyuncakçı
     Kartopu
     Futbol Fanatiği
     Diyet Yemekler
     Barış Akarsu
     Congar Metal
     Elişi Çalışmaları
     Şiirsel Egzersizler
     Politika
     Ekonomi
     Çevre
     Hayvanlar
     Uzay
     Turizm
     Demeler
     Karışık
     Fıkralar
     Coğrafya
     Tarih
     Sağlık
     Şifalı Bitkiler
     Felsefe
     Konuk Yazarlar
     Foto Galeri
     Kapari Yetiştiriciliği
     Slayt / Sunum
     LİNKLER
     Kapari
     Reiki
     İletişimEn Çok Aranan Kelimeler

Ayla Congar | Kadın | Müzik | Doğa | Sanat | Fıkra | Kapari | Sanayi | Çanta | El işleri | Bilim | Dünya | İzmir | Çeşme | Ayla | Congar |

 

TARİH HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerini inceleyerek kronolojik tutarlılık içinde taraf tutmadan ve yorum katmadan irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalıdır.
Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Latinceden gelir. Historica,

Tarihi kaynaklar:
Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.

Kaynakların sınıflanması:
**** Yazılı kaynaklar: Yazılı kaynaklar, kitabeler, papirüs ve kağıt üzerinde yazılı bilgilerdir.
**** Sözlü kaynaklar: Dilden dile dededen [devamı]


TÜRKİYE

Türkiye sözcüğünün İtalyanca’dan geldiği bilim adamları tarafından iddia edilmektedir. Tarihçi İlber Ortaylı bir yazısında Cenevizli ve Venedikli tüccar ve [devamı]

BABİL'İN TARİHİ

BABİL İMPARATORLUĞU İLK DEVLETLER ve İLK VE SON BABİL DEVLETİ Eski Orta Doğu Mezopotamya imparatorluğu olup MÖ. 4000 ilâ 500 yıllarına [devamı]

OSMANLI İMPARATORLUĞU (1600-1922)

Osmanlı Devleti, 17. yüzyıla (1600) dünyanın en güçlü devleti olarak girdi. Ancak bu yüzyılda devlet yönetiminde büyük aksaklıklar ortaya çıktı. [devamı]

EPHESOS KENTİ

Ephesos Kenti’nin yerleşim yeri bir çok kez değişikliğe uğramıştır. İon göçmenlerinin kurduğu ilk yerleşim yerinin nerede olabileceği konusunda birçok görüş [devamı]

MARMARAY KAZILARI VE TARİHİ BULUNTULAR

Marmaray projesi için yapılan kazılarda tarihi değiştirecek bir keşfe imza atıldı. Yenikapı’daki çalışmalarda 8.500 yıl öncesine ait 4 iskelet ile [devamı]

KIZILDERİLİLER'İN AMAERİKA TARİHİNDEKİ YERİ

Hintliler mi yoksa Kızılderililer mi? Avrupalı kaşifler Amerika'ya ulaştıklarında Hindistan'a geldiklerini düşündükleri için buranın halkına "Hintliler-Indians" demişlerdir. Bir çok insan da [devamı]

AZİZİYE TABYASI VEYA 93 HARBİ

1877-1878 Aziziye Müdafaası (Savunması) Doksanüç Harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında, Erzurum’daki Aziziye Tabyasında, Ruslara karşı gerçekleştirilen müdafaa. 24 Nisan 1877’de [devamı]

HULKİ CEVİZOĞLUNDAN ÖNEMLİ BİR BİLGİ

İDAM FETVÂSI.. Yazar Hulki Cevizoğlu Güncel tartışmalar ışığında Mustafa Kemal'le ilgili "duyulan", ama "tamamı okunmayan" bir belgeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu, Mustafa [devamı]

PERU'NUN TARİHİ

Vikipedi Özgür Ansiklopediden alıntıdır. Peru bin yıllar boyunca Pre-İnka kültürüne sahip olan bir ülkedir. İlk göç eden yerleşimciler, M.Ö. 20.000 ile [devamı]

MEKSİKA'NIN TARİHİ

Meksika, Kuzey Amerika’da tarihi çok öncelere dayanan tek ülkedir. M.Ö. birinci yüzyıla doğru körfez bölgesi, Oaxaca da, kültür ve sanata [devamı]

JAPONYA'NIN TARİHİ

Önemli Olaylar ve dönemler: Jomonİlk Japon toplulukları, avcılar ve balıkçılar. Yayoi Pirinç tarımcılığının başlaması ve bunun sonucunda sosyal hiyerarşi ve birleşik büyük devletler [devamı]

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Atatürk'ün önderliğinde Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Ulusal Kurtuluş Savaşı [devamı]

KUZEY KIBRIS CUMHURİYETİ'NİN TARİHİ

Bir süre Hitit egemenliğinde kalmış olan ada, Yunanistan'daki Akalar tarafından kolonileştirilmiş daha sonra sırasıyla Roma ve Bizans egemenliğine girmiştir. 1571 [devamı]

İSKENDER ZÜL KARNİ'NİN BOYNUZU VAR BOYNUZU

İskender Zül Karni’nin boynuzu var boynuzu Bu bir efsanedir. Büyük İskender devamlı başında bir şapka ile gezermiş. Bunun nedeni boynuzlarını saklamakmış. [devamı]

YUNANİSTAN'IN TARİHİ

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; **** Eski Yunan tarihi, **** Orta Devir-Bizans tarihi ve **** Yeni Yunanistan [devamı]

TÜRK BAYRAĞI

TÜRK BAYRAĞI KANUNU Kanun Numarası: 2893 Kabul Tarihi: 22/9/1983 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171 Yayımlandığı Düstur [devamı]

İSPANYA'NIN TARİHİ

M.Ö. 1100 yıllarında Finikeliler İspanya topraklarında ilk yerleşme merkezleri kurdular. Daha sonra Keltler ve Yunanlılar da yarımadaya gelerek yerleştiler. [devamı]

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLİKLERİNİN TARİHİ

Bu bölgenin tarihi oldukça eskidir. Eski tarihde Mısırlılarla Mezopotamyalılar buralarda müşterek medeniyet kurmuşlardır. On altıncı yüzyılda Portekizliler burasını ele geçirdiler [devamı]

ÇİN'İN TARİHİ

Eski devirlerde İmparatorlukla yönetilen Çin’de ilk hanedan olarak Hya ve Şang sülaleleri bilinmektedir. Hya sülalesi hakkında bilinen tek bilgi hükümdarların [devamı]

ERMENİSTAN'IN TARİHİ

Ermeni uygarlığının temeli M.Ö. 6. asırda, eski Urartu krallığının kalıntıları üzerine atılmıştır. Urartuların topraklarına yerleşen Ermeniler bir süre sonra Med [devamı]

DANİMARKA'NIN TARİHİ

Bilinen en eski tarihi M.S. 800 yıllarında Vikingler zamanıdır. Fakat günümüzde Avrupa müzelerinde bulunan en eski tarihi eşyalar burada yapılan [devamı]

CEZAYİR'İN TARİHİ

Cezayir çok eski tarihlerde bir yerleşim merkeziydi. Bilinen en eski halk Berberilerdir. Cezayir kıyılarına önce Fenikeliler gelmiştir. M.Ö. 814-813 yıllarında [devamı]

BOSNA'IN TARİHİ

Bosna Hersek'in bilinen tarihi, Hint-Avrupa menşeli İlliryalılarla başlar. Bölge Romalılar tarafından ele geçirilince, Panoonia eyaletinin İllyricum bölümüne bağlandı. Slavlar bölgeye [devamı]

ARNAVUTLUK'UN TARİHİ

Arnavut halkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadasına yerleşen İlliryalılar’ın torunlarıdır. İllirya M.Ö. 167 yılında Romalılar tarafından ele geçrildi ve 500 [devamı]

BULGARİSTAN'IN TARİHİ

Bugünkü Bulgaristan topraklarına, M.Ö. 30’larda Traklar denilen bir kavim, bir süre sonra da Romalılar hâkim olmuştur. Altıncı yüzyılda İslavlar her [devamı]

AFGANİSTAN'IN TARİHİ

Eskiden Türkistan’dan gelen Turan asıllı Kuşaniler, Afganistan’ı hakimiyetleri altına aldılar. Hazret-i Osman zamanında İslam orduları Kabil civarına kadar ulaştı. Miladi [devamı]

ALMANYA'NIN TARİHİ

Bugünkü Almanların dedeleri olan Germenler, bundan 2000 yıl önce Ren Nehrinin batısında yaşıyordu. Germenler, savaşçı ve barbar bir kavimdi. Genellikle [devamı]

ENDONEZYA TARİHİ

Endonezya’nın tarihi hakkında bilinen en eski bilgiler, 4-5 bin yıl kadar önce, Malaysia’dan halkın gelip yerleştikleri hakkındadır. Eski çağlardan beri [devamı]

VATİKAN

Türkiye’de Vatikan’ın adı bilinmekte ama ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Papalarıyla birlikte anılan, Papa’nın yaşadığı yer diye bilinen minik bir [devamı]

AVUSTURYA'NIN TARİHİ

Çok eski tarihlerden beri insanların yaşadığı bu ülke, M.Ö. 100 yıllarında Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Almanya ile beraber olan Avusturya'ya [devamı]


Sayfa: [1] [2] [3] [4]
öyküler, barış akarsu, congar, izmir, ayla congar, congar sanayi, metal, küçük kız, zeytinyağı, börülce, çocuk, makarna, vücut, peynir, elişi çalışmaları, arkadaş, kadın, yemek, diyet, fıkralar, hikayeler, kapari, kuş gribi, temel, çantalar