Anasayfa
     Biyografi
     Paylaşmak İstediklerim
     Büyüklere Hikayeler
     Çocuk Hikayeleri
     UZUN HİKAYELER
     Var
     Öç
     Altıngöl
     Oyuncakçı
     Kartopu
     Futbol Fanatiği
     Diyet Yemekler
     Barış Akarsu
     Congar Metal
     Elişi Çalışmaları
     Şiirsel Egzersizler
     Politika
     Ekonomi
     Çevre
     Hayvanlar
     Uzay
     Turizm
     Demeler
     Karışık
     Fıkralar
     Coğrafya
     Tarih
     Sağlık
     Şifalı Bitkiler
     Felsefe
     Konuk Yazarlar
     Foto Galeri
     Kapari Yetiştiriciliği
     Slayt / Sunum
     LİNKLER
     Kapari
     Reiki
     İletişimEn Çok Aranan Kelimeler

Ayla Congar | Kadın | Müzik | Doğa | Sanat | Fıkra | Kapari | Sanayi | Çanta | El işleri | Bilim | Dünya | İzmir | Çeşme | Ayla | Congar |

 
Paylaş

TARİH HAKKINDA KISA BİR BİLGİ

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerini inceleyerek kronolojik tutarlılık içinde taraf tutmadan ve yorum katmadan irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalıdır.
Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Latinceden gelir. Historica,

Tarihi kaynaklar:
Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.

Kaynakların sınıflanması:
**** Yazılı kaynaklar: Yazılı kaynaklar, kitabeler, papirüs ve kağıt üzerinde yazılı bilgilerdir.
**** Sözlü kaynaklar: Dilden dile dededen toruna gelmiş bir takım bilgilerdir. Yazılı kaynaklarla ve arkeolojik bilgilerle doğrulanarak kullanılabilirler.
**** Diğer kaynaklar (Arkeolojik bulgular V.S)

Tarih yazma yolları:
Tarih yazma yolları birbirinden dil özellikleri ve anlam bakımından bir birinden farklılık gösterir ve üç çeşit tarih yazısı vardır. Bunlar:
**** Hikayeci yazım: Tarihi efsanevi olaylar ve aşk maceraları gibi unsurlar katarak yazmaktır ve tarihi öğretmenin en etkili yoludur. ( Ben tarihin içine, M.S 1100 ve 1200 tarihleri arasındaki dilimde Avrupa ve kısmen Asya tarihini roman tadında anlatan Bodolino isimli romanla girebildim.
**** Öğretici yazım. Bu günkü okullarda okutulan taraflı, hamasi tarih yazımdır.
**** Araştırmacı yazım. Anlayabilene en uygun tarihi yazımdır.[color=red]Tarihin Yararlandığı Bilimler:

**** Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağladığı için tarihçilerin yararlandığı bilimdir.
**** Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceleyen bilimdir. Tarihçiler bu bilim sayesinde, hangi ırkların, hangi tarihlerde, nerelerde yaşadıklarını tespit eder.
**** İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar. İktisat da Jeoloji İlminden faydalanarak bunu yapar. (Buluntu çanak, çömlek ve taşıma araçları.)
**** Filololoji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur. Eski devirlerde tabletler, daha sonra papirüs yazımları ve kağıdın icat edilmesinden sonra da yazılı evraklar tarihçilerin bu konuda kullandıkları malzemelerdir.
**** Nümizmatik: Eski paraları inceler. Paralar tarihçilerin üstlerindeki resimler vasıtasıyla kişileri, devirleri tespit etmelerine yarar.
**** Heraldik ve sigolografi: Armaları inceler. Armalar, devletleri ve hükümran kişileri anlattığı için tarihçiler için çok değerlidir.
**** Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.
**** Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler. Özellikle eski çağları inceleyen tarihçiler, taş ve mermer kitabelerden çok faydalanırlar. Lahitler, hükümdarlar ve devletler hakkında tam fikir edinmelerini sağlar.
**** Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir. Olaylar kronolojik olarak incelenmez ve yazılmaz ise içinden çıkılmayacak bir durum oluşur.
**** Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olan bilim dalıdır. Toplumun sosyolojisini incelemek için yine arkeolojiden faydalanılır.
**** Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır. Yine arkeoloji olmazsa olmazıdır.
**** Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir. Arkeolojik buluntulardaki yazıların dillerini çözerek tarihçilere önemli bilgiler verir.
**** Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini v.b. gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.
**** Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olan bilimdir. Yakın tarihve günlük tarih düşümü için en önemli kaynaktır.
**** Toponomi: Yer adları bilimidir.
**** Soy Kütüğü : İnsanların soylarını, inceleyen bilimdir.
**** Onomastik: İsim bilimidir.
**** Psikoloji: İnsanların ruhsal durumlarını ve karakterlerini inceleyen bilimdir. Tarihçilere ışıktutar.
Psikoloji her meslek erbabının bilmesi gerekli olan bir bilim dalıdır. Orta Öğretimde geniş olarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Not: Bu bölümün sonunda şu sonuç çıkıyor. Arkeoloji tarihin olmazsa olmazıdır ve psikoloji konusunda herkesin eğitilmesi gereklidir.

Ekli resim: Kaunos Harabeleri.

Ayla Congar
06 09 2008


Bu haber 1188 defa okunmuştur

           
öyküler, barış akarsu, congar, izmir, ayla congar, congar sanayi, metal, küçük kız, zeytinyağı, börülce, çocuk, makarna, vücut, peynir, elişi çalışmaları, arkadaş, kadın, yemek, diyet, fıkralar, hikayeler, kapari, kuş gribi, temel, çantalar